Chính sách bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của người tiêu dùng (Điều 68 đến Điều 73)

Bạn hoàn toàn có thể yên tâm về các thông tin của mình trên Lechef.vn bởi chúng tôi ưu tiên hàng đầu trong việc bán hàng tại website. Bạn vui lòng đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân

- Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại Lechef.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Email, Họ tên, Số điện thoại,…). Mọi thông tin khai báo phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp, Le Chef không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin khai báo.

- Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số links (liên kết) bạn click và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site Lechef.vn.

- Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web (Browser) bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào Lechef.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại Browser, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà Browser truy xuất đến.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Toàn bộ thông tin được cung cấp từ khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ tại Lechef.vn

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

– Ngoại trừ các trường hợp về “Sử dụng thông tin cá nhân” như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân quý khách ra ngoài.

– Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của quý khách sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.

– Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của quý khách trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau: (a) khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật; (b) trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi trước pháp luật; (c) tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Le Chef.

e) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG LE CHEF

Địa chỉ: 244/25 Huỳnh Văn Bánh, Phường 11, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (+84) 28 3991 9186

Email: lechef@vevco.vn

f) Phương thức và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của Le Chef

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân Le Chef, hãy gửi e-mail cho Le Chef theo địa chỉ lechef@vevco.vn

 

❤️ Le Chef with love