background

Đặt bàn

THÔNG BÁO
Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và phối hợp thực hiện phòng chống dịch cùng UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi hiện đang tạm ngưng dịch vụ đặt bàn để đảm bảo an toàn vệ sinh dịch tễ và dự kiến sẽ mở lại dịch vụ khi có chỉ đạo mới của UBND Thành phố.
Kính chúc Quý khách sức khỏe và thực hiện tốt khuyến cáo 5K để chung tay đẩy lùi COVID-19.
Xác nhận đặt bàn