background

Tuyển Dụng

post image

[04.2021] Nhân viên kế toán

CHI TIẾT CÔNG VIỆC Tính lương nhân viên và các khoản trích theo lương Ngân hàng và tiền mặt: Thu,...

Chi tiết
post image

[04.2021] Nhân viên hỗ trợ marketing

CHI TIẾT CÔNG VIỆC Theo dõi và làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Marketing thuê ngoài mà...

Chi tiết
post image

[04.2021] Nhân viên hành chính nhân sự

CHI TIẾT CÔNG VIỆC Hướng dẫn hội nhập nhân viên mới. Giám sát, theo dõi và nhắc nhỡ việc thực...

Chi tiết