XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 160GR

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 160GR

40.000₫

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC)

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 160GR


Chuyên mục: Xốt Mayonnaise

Mua ngay