XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 3KG

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 3KG

240.000₫

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC)

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 3KG


Chuyên mục: Xốt Mayonnaise

Mua ngay