XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 420GR

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 420GR

70.000₫

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC)

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 420GR


Chuyên mục: Xốt Mayonnaise

Mua ngay