XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 1KG

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC) 1KG

90.000₫

XỐT MAYONNAISE LE CHEF - TRUYỀN THỐNG (CLASSIC)

KHỐI LƯỢNG TỊNH: 1KG


Chuyên mục: Xốt Mayonnaise

Mua ngay